כניסה למערכת

שלבים ומועדים

האולפניאדה כוללת שלושה שלבים המצליחות בשלב הראשון - עולות לשלב השני, והמצטיינות בשלב השני - מעפילות לגמר.

השלב הראשון: יום שלישי י"ד בחשוון תשע"ט  23/10/2018

השלב השני: יום רביעי י"א בטבת תשע"ט  19/12/2018

שלב הגמר: יום שלישי י"ד באדר א' תשע"ט  19/2/2019